Posted in Ceaşca vieţii

Ce poţi da la o parte?

Unul dintre aspectele fascinante care ţin de învierea Domnului este piatra dată la o parte din faţa mormântului. Piatra aceea a fost una dintre dovezile vii cum că o putere supranaturală era cea care acţiona în ciuda tuturor asigurărilor pe care oamenii şi le-au luat de a supraveghea, de a păzi mormântul…

Ceea ce ne aminteşte această piatră este că aceeaşi putere care a putut să o mişte, să o dea la o parte şi care L-a înviat pe Isus, lăsând mormântul gol, aceeaşi putere poate fi experimentată şi astăzi, în vieţile noastre. Însă totul trebuie să înceapă cu „Vreau să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui… ” (Filipeni 3:10 NTR)

În măsura în care Îl vom cunoaşte mai mult pe Domnul, îndeaproape şi cu perseverenţă, vom găsi în noi puterea de a da la o parte tot ce Îl ţine pe Cristos ascuns, în umbră, tot ce ne face să arătăm ca nişte morminte în care Cristos a rămas… doar răstignit, mort. Cu cât ne vom dori să-L cunoaştem mai mult pe Cristosul înviat… cu atât ne vom dori să dăm la o parte tot ce ne împiedică să Îl mărturisim, tot ce Îl împiedică să trăiască din plin în noi.

Doamne, ajută-ne să trăim în aşa fel încât… Cristos să fie viu în noi, iar cei din jur, privind la viaţa noastră, să-L poată vedea, să Îi poată auzi bătaia inimii şi prezenţa.

Şi dacă până acum am păstrat în noi un Cristos mort, pentru că am vrut să fim noi cei care îşi trăiesc viaţa visată… Doamne, ajută-ne să dăm la o parte tot ce ne ţine legaţi de acest pământ, să murim şi să înviem împreună cu Cristos la o nouă viaţă în care să nu mai trăim noi, ci Cristos să trăiască în şi prin noi…

A venit Paştele! Să-L sărbătorim pe Cristos… Cel care e viu în vieţile noastre! Şi să luptăm cu îndârjire ca, prin puterea care L-a înviat din morţi să dăm la o parte tot ce ne ţine departe de Cristos, tot ce ne ţine lipiţi de pământ, pentru a ne putea lipi sufletul de Domnul.

Dacă salutul obişnuit este „Cristos a înviat!”, ce-ar fi dacă astăzi ţi-aş spune într-un mod cu mult mai personal: „Cristos a înviat şi pentru mine, în inima mea!” ?! Mi-ar plăcea să îţi pot auzi cuvintele de răspuns: „Cu adevărat a înviat şi pentru mine, în inima mea!”